Поддържани операционни системи

Файлове и Инструкции за eSign Token - Операционни системи Windows XP (SP3), 7, 8, 8.1 и 10

Инструкция за инсталиране и работа с eSign Manager, базов и оперативен сертификат
 eSign Manager
 Разширено ръководство за работа с eSign

  • ВАЖНО! При използването на eSign Token с Firefox и Thunderbird се осъществява директен достъп. Когато успешно сте инсталирали удостоверенията си, НЕ ТРЯБВА да ги триете оттам, тъй като това ще доведе и до изтриване на удостоверението, заедно с частния и публичния ключ от eSign Token. След това удостоверението не може да се възстанови и трябва да се издаде ново.

Файлове и Инструкции за eSign Token - Операционна система Linux

Инструкции

Как да използвате eSign Удостоверения за КЕП за автентикация в Интернет, криптиране и подписване на документи, удостоверяване на време и сигурна Имейл кореспонденция, можете да намерите в ръководствата за съответното приложение.

 Инструкция за работа с Adobe Acrobat Pro

 Инструкция за работа с Mozilla Firefox

 Инструкция за работа с Mozilla Thunderbird

 Инструкция за работа с MS Outlook 2007

 Инструкция за работа с MS Outlook 2010
 Инструкция за работа с MS Outlook Express
 Инструкция за работа с MS Word 2007
 Инструкция за работа с MS Word 2010