електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.

Необходими документи за издаване на eSign за физически лица

За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите офис на Регистриращ орган и да представите Вашата лична карта.

Цени

eSign за физически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
39
60
Преиздаване на КУКЕП на нова смарт карта
24
48

Преиздаване на КУКЕП
12
36
Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Възможно ли е с личния ми сертификат за физическо лице да подавам по електронен път документи на юридическо лице?

Към някои органи е възможно, в случай, че сте упълномощено лице и в зависимост от изискванията на различните институции. Моля свържете се с конкретната институция към която ще подавате данни за повече информация.

Какво мога да правя с КЕП?

eSign Удостоверенията за Квалифициран Електронен Подпис могат да се използват за достъп до електронно банкиране, публични електронни услуги, за подписване и криптиране на файлове, документи и имейли, за автентициран достъп до сървър или VPN и др. Пълният набор от приложения можете да видите тук.

Как е гарантирана сигурността на КЕП?

Данните на Вашия КЕП са защитени посредством публичен и частен ключ, които съответстват единствено на съответния сертификат. Заедно с Вашия електронен подпис, Вие получавате ПИН код.

Каква е валидността на eSign Удостоверения за КЕП?

Всяко Удостоверение се издава с валидност 1095 дни (три години). За да използвате Вашето Удостоверение през целия период е необходимо да сте заплатили цената за поддръжка на Удостоверението. Запознайте се с условията за поддръжка на Вашето Удостоверение тук.

Каква е цената на Удостоверението за електронен подпис?

Актуалната тарифа по издаване, поддръжка и управление на eSign Удостоверения, можете да откриете в секция Цени.

Какво е необходимо да направя, след като получа КЕП?

Необходимо е да се запознаете с ръководството за работа с eSign. Следвайте инструкциите, приложими за Вашите операционна система и приложения, които ще намерите в секция Файлове и Инструкции и:
1. Инсталирайте eSign Manager;
2. Инсталирайте Вашия сертификат;
3. Инсталирайте удостоверяващите сертификати на СЕП SEP Root CA и SEP QES CA.

Като физическо лице, какви eSign удостоверения за електронен подпис мога да притежавам?

В случай, че желаете да използвате електронни административни услуги като физическо лице, Вие можете да използвате Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис eSign за физически лица (SEP Qualified Private).

Ще бъда ли известен за изтичането на срока на валидност?

Ще получите имейл нотификация на 30-тия и на 10-тия ден преди изтичане на периода на валидност на Вашето Удостоверение.

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Според Закона за електронния документ и електронния подпис, на територията на Република България със статус на Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис са само издадените от акредитираните от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги.

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за физически лица?

Необходимо е да представите документ за самоличност на лицето, което се вписва в Удостоверението като Титуляр/Автор и попълнено Искане за издаване на удостоверение за КЕП - eSign за физически лица в обект на Регистриращ орган.

Мога ли да имам повече от едно eSign Удостоверение за КЕП?

Няма ограничения в броя издадени Ви Удостоверения.

Могат ли подписани документи да бъдат модифицирани?

Подписаните с eSign Удостоверение за КЕП електронни документи не могат да бъдат модифицирани. Всеки опит за модификация довежда до грешка при възпроизвеждане на документа.

Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

eSign Удостоверение за КЕП гарантира неприкосновеността на документа след полагане на подписа и може да послужи като инструмент, с който да извършите проверка за модификация.