за издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис.]]>

Цени на eSign за физически лица

Поддръжка на Удостоверение за период от една година
12
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за юридически лица

Поддръжка на Удостоверение за период от една година
30
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за свободни професии

Поддръжка на Удостоверение за период от една година
30
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign сървърен сертификат

Поддръжка на Удостоверение за период от една година
60
Цените са в лв. с включен ДДС