Възползвайте се от предимствата на удостоверителни услуги eSign. Вижте най-атрактивната тарифа за издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис.

Цени на eSign за юридически лица

eSign за физически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
72
150

Преиздаване на Нов КУКЕП
48
126

Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за свободни професии

eSign за физически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
72
150

Преиздаване на Нов КУКЕП
48
126

Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за физически лица

eSign за физически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
40.80
60

Преиздаване на Нов КУКЕП
16.80
33.60
Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС