Считано от 02.07.2017г. , СЕП България временно преустановява издавене на КЕП.
Продължава поддържането на валидните потребителски квалифицирани удостоверения до изтичане на техния срок.

Текущите документи могат да се използват от потребители с квалифицирани удостоверения издадени до 01.07.2017г.

В тази секция можете да намерите и свалите документите, необходими за издаване, поддръжка и управление на Вашето  eSign Удостоверение за КЕП, както и нормативните документи, регламентиращи работата на СЕП България.