Думи, започващи с буквата Ч (1 бр.)

Единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема за създаване на електронен подпис. Частният ключ е известен само на притежателя му.
към всички термини