Думи, започващи с буквата Х (2 бр.)

Математически алгоритъм, чрез който от електронно изявление с произволна дължина необратимо се създава хеш идентификатор за изявлението.

Практика по прилагането на хеш-функция.
към всички термини