Думи, започващи с буквата Т (2 бр.)

Издател на заверка за време, валидиращ датата и часа на извършване на подписването.

Титулярът в Удостоверение за КЕП е физическо или юридическо лице, от името на което Авторът подписва електронни изявления, и е посочено като такъв в издаденото удостоверение. Титулярът подава Искане за издаване на КЕП, от свое име или от името на други лица, които упълномощава да извършват електронни изявления от негово име и сключва договор с ДУУ.
към всички термини