Думи, започващи с буквата С (5 бр.)

Удостоверяващ орган на "Система за електронни плащания България / СЕП България" АД.

Базов удостоверяващ орган на "Система за електронни плащания България / СЕП България" АД.

Орган, издаващ цифрови сертификати.

Смарт карта е карта с големина на банкова карта или на сим карта (FULL/SIM size) и чип (интегрална схема), която участва в генериране на частния и публичния ключ, създаването и проверката на електронния подпис.

Завършена компютърна система  (най-често съчетание между софтуерна и хардуерна система), която работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа и при комуникация им предоставя услуги, без  да е необходимо директно човешко участие.
към всички термини