Думи, започващи с буквата К (4 бр.)

Квалифициран електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който:

  • е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и
  • е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.

Двойка криптографски ключове - "Публичен" и "Частен" ключ, които служат за криптиране и декриптиране на данни, гарантират съответността и  ненарушимостта на електронното изявление, единствено и само в съответствие помежду си.

Процес на нормално прилагане на криптографско преобразуване на открит текст на основата на алгоритъм и ключ, в резултат на което възниква шифрован текст.

Методи за шифриране и дешифриране на информацията или обратимото преобразуване на открит (изходен) текст на основата на секретен алгоритъм и/или ключ в шифрован текст.
към всички термини