Думи, започващи с буквата И (2 бр.)

Уникална поредица от цели числа, която се присвоява на регистриран обект.

Процес по проверка на самоличността и идентичността.
към всички термини