Думи, започващи с буквата В (1 бр.)

Процес на установяване дали едно обстоятелство има сила, дали е действително.
към всички термини