Думи, започващи с буквата Б (1 бр.)

Удостоверение за електронен подпис, издадено от Доставчик на Удостоверителни Услуги сам на себе си, удостоверяващо публичния ключ, който се използва за проверка на подписаните от Доставчика оперативни удостоверения за електронен подпис.

към всички термини