СЕП България АД прекратява издаване на нови КЕП

СЕП България АД прекратява издаване на нови КЕП
   УВЕДОМЛЕНИЕ
 
  Уважаеми Клиенти,
 
Във връзка с процедурата по преструктуриране на дейността на “СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ БЪЛГАРИЯ/СЕП БЪЛГАРИЯ” АД - регистриран  доставчик на удостоверителни услуги с Решение N 1170 от 17.07.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Ви уведомяваме, считано от 02.10.2023 година „СЕП България” АД прекратява дейността си по издаване на нови потребителски удостоверения.
 
Аделина Самоволска – Изп. директор на СЕП България АД

Виж всички новини