СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА КЕП

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА КЕП
Уважаеми клиенти,

Считано от 02.07.2017г. , СЕП България временно преустановява издавене на КЕП.
Продължава поддържането на валидните потребителски квалифицирани удостоверения до изтичане на техния срок.
Виж всички новини