[21:40:01, 18 Jan 2019] (ErrNo: 2) Warning: Missing argument 2 for CertificateSearchForm::GetSertificate(), called in /data/virtualhost/www.esign.bg/_Code/ApplicationFiles/PublicControls/CertificateSearchForm.php on line 108 and defined at /data/virtualhost/www.esign.bg/_Code/ApplicationFiles/PublicControls/CertificateSearchForm.php on line 175
 1. include('/data/virtualhost/www.esign.bg/_Code/index.php'); [index.php:1]
 2. SiteApplication->Run(); [index.php:31]
 3. Application->Run(); [SiteApplication.php:67]
 4. TemplateRequestHandler->HandleRequest(); [Application.php:179]
 5. MasterTemplate->Render(); [TemplateRequestHandler.php:67]
 6. MainMasterTemplate->RenderHead(); [MasterTemplate.php:202]
 7. MasterTemplate->RenderSectionTemplates(); [MainMasterTemplate.php:15]
 8. CertificateValidate->Render(); [MasterTemplate.php:162]
 9. Control->Render(); [CertificateValidate.php:35]
 10. Div->Render(); [Control.php:144]
 11. Control->Render(); [Div.php:77]
 12. CertificateSearchForm->Render(); [Control.php:144]
 13. CertificateSearchForm->GetSertificate(); [CertificateSearchForm.php:108]
  Url:
  User: : (User Information Missing)
  IP Used: : 34.203.213.116
[21:40:01, 18 Jan 2019] (ErrNo: 8) Notice: Undefined variable: sServer at /data/virtualhost/www.esign.bg/_Code/ApplicationFiles/PublicControls/CertificateSearchForm.php on line 181
 1. include('/data/virtualhost/www.esign.bg/_Code/index.php'); [index.php:1]
 2. SiteApplication->Run(); [index.php:31]
 3. Application->Run(); [SiteApplication.php:67]
 4. TemplateRequestHandler->HandleRequest(); [Application.php:179]
 5. MasterTemplate->Render(); [TemplateRequestHandler.php:67]
 6. MainMasterTemplate->RenderHead(); [MasterTemplate.php:202]
 7. MasterTemplate->RenderSectionTemplates(); [MainMasterTemplate.php:15]
 8. CertificateValidate->Render(); [MasterTemplate.php:162]
 9. Control->Render(); [CertificateValidate.php:35]
 10. Div->Render(); [Control.php:144]
 11. Control->Render(); [Div.php:77]
 12. CertificateSearchForm->Render(); [Control.php:144]
 13. CertificateSearchForm->GetSertificate(); [CertificateSearchForm.php:108]
  Url:
  User: : (User Information Missing)
  IP Used: : 34.203.213.116
Валидация на удостоверения | Услуги | eSign.bg

За да проверите валидността на еSign Удостоверение за КЕП, моля попълнете някое от полетата по-долу:
Моля използвайте само латински букви, без значение дали са главни или малки, и символите "@.-_.
Моля използвайте само латински букви, без значение дали са главни или малки, и интервали между имената.
Моля използвайте само цифри без интервал.
изпратиПопълнете едно от полетата.