електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
от eSign

Уважаеми клиенти и партньори,
Информираме Ви, че СЕП България официално ще прекрати дейността си като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги считано от 31 юли 2024 г.
Повече информация можете да намерите тук.

С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.
eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.

Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии

За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офис на Регистриращ орган и да представите следните документи:


  • Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението
  • Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)
  • Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие)

Цени

eSign за свободни професии - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
75
160
Преиздаване на КУКЕП на нова смарт карта
60
138

Преиздаване на КУКЕП
48
126
Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Според Закона за електронния документ и електронния подпис, на територията на Република България със статус на Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис са само издадените от акредитираните от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги.

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за лица, упражняващи свободни професии?

Необходимо е да представите попълнено Искане за издаване на Удостоверение за КЕП eSign за свободни професии и документи, с които да удостоверите данните за вписване в Удостоверението, в обект на Регистриращ орган.

Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

eSign Удостоверение за КЕП гарантира неприкосновеността на документа след полагане на подписа и може да послужи като инструмент, с който да извършите проверка за модификация.