електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Физически Лица

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Юридически Лица

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Свободни Професии

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.

електронен подпис eSign

Сървърен сертификат

eSign Сървърен сертификат е Удостоверение за Електронен Подпис, което служи за идентифициране на публично достъпен сървър или уеб сайт в Интернет и гарантира защитена комуникация с него. То се издава на собственика на сървъра след неговата идентификация и указва лицето, което го администрира. С eSign Сървърен сертификат Вие осигурявате доверието на потребителите във  Вашия сървър или уеб сайт и гарантирате сигурността на информационния обмен с него.

електронен подпис eSign

Информационен обект

eSign Сертификат за информационен обект е Удостоверение за Електронен Подпис, което се издава на физическо или юридическо лице за идентифициране на неговото авторско право върху информационни и софтуерни обекти – файлове с изпълним или програмен код, музикални, графични, видео файлове и други. С eSign Сертификат за информационен обект Вие осигурявате доверието на потребителите в създадените от Вас уеб приложения, програми или други информационни обекти.

С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.
eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.

Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии

За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офис на Регистриращ орган и да представите следните документи:


  • Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението
  • Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)
  • Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие)

Цени

eSign за свободни професии

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
75
105
135

Издаване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
30
30
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Модификация и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Цените са в лв. с включен ДДС

eSign Token

eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето eSign Удостоверение за КЕП. С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ Вие управлявате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства еSign Token е с вградена смарт карта, която, по този начин, не може никога да се загуби. еSign Token разполага с всички необходими криптографски функционалности и не се налага тяхното допълнително инсталиране на Вашия компютър. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето eSign Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.

Искам eSign

Стъпка 1 -

Попълнете задължителните полета във формата за заявка на уеб адрес: https://my.esign.bg

Стъпка 2 -

Заплатете сумата по банкова сметка на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД:
IBAN: BG10BUIN76041012071614
При банка: ТБ „Алианц Банк България”.

При нужда, заявете проформа-фактура за сумата на адрес eSign@sep.bg

Стъпка 3 -

Посетете офис на наш Регистриращ орган и представете своята лична карта и платежното нареждане за заплатената от Вас сума. Представителят на СЕП България ще изготви Договор за удостоверителни услуги и ще издаде заявеното eSign Удостоверение за КЕП.

В случай, че желаете да заплатите услугата в брой, заповядайте в Централния офис на СЕП България, на адрес: 1164 гр. София, ул. Златовръх 1.

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Според Закона за електронния документ и електронния подпис, на територията на Република България със статус на Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис са само издадените от акредитираните от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги.

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за лица, упражняващи свободни професии?

Необходимо е да представите попълнено Искане за издаване на Удостоверение за КЕП eSign за свободни професии и документи, с които да удостоверите данните за вписване в Удостоверението, в обект на Регистриращ орган.

Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

eSign Удостоверение за КЕП гарантира неприкосновеността на документа след полагане на подписа и може да послужи като инструмент, с който да извършите проверка за модификация.