Възползвайте се от предимствата на удостоверителни услуги eSign. Вижте най-атрактивната тарифа за издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис.

Цени на eSign за физически лица

eSign за физически лица

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
45
57
69

Издаване и поддръжка на Удостоверение
15
27
39
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
12
12
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
15
27
39
Модификация и поддръжка на Удостоверение
15
27
39
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за юридически лица

eSign за юридически лица

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
75
105
135

Издаване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
30
30
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Модификация и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign за свободни професии

eSign за свободни професии

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
75
105
135

Издаване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
30
30
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Модификация и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign сървърен сертификат

Сървърен сертификат eSign

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
120
180
240

Издаване и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
60
60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Модификация и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Цените са в лв. с включен ДДС

Цени на eSign информационен обект

eSign Сертификат за информационен обект

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
120
180
240

Издаване и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
60
60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Модификация и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Цените са в лв. с включен ДДС